empty
home   /   groene-schoolplein

Groene schoolplein

 

Waarom nodig? 

Scholen hebben groene schoolpleinen nodig omdat de kinderen veel te ver zijn afgedwaald van de natuur.Opgroeien tussen het blik van auto’s en betonblokken waar ze in wonen.
Helaas komen kinderen veel te weinig in de natuur. Kijken te veel TV en PC.
Kinderen hebben beweging nodig na uren in een klaslokaal geblokt te hebben. En waar kan dat beter dan op een groen schoolplein?
Buitenspelen in het groen stimuleert de fantasie wat weer super goed is voor het in je opnemen van nieuwe info tijdens de las. Ravotten tussen struiken en bomen, spelen en graven in het zand, daarbij gebruiken uw kinderen veel zintuigen. Voelen, ruiken, proeven, kijken. Ook gaan de kinderen op een groen schoolplein meer samen werken.
Natuur ontdekken op een groen schoolplein, dicht bij de vertrouwde omgeving van de klas.
Denkt u vooral aan het kleine dierenleven.

Schoolmoestuin
Alle scholen zouden een schoolmoestuin moeten hebben. Daarmee ontdekken en vooral beleven uw kinderen waar onze groente vandaan komt. Uw kinderen zijn zo veel bewuster van het groeiseizoen van groente. Zelf zaaien of planten en verzorgen tot het plukken van groente en samen gezellig koken.    

 

Hoe gaan we het doen?

Een groen schoolplein is natuurlijk voor de kinderen, dus de kinderen mogen meedenken. We vragen de kinderen om een tekening te maken met hun wensen voor een groen schoolplein. De leerkrachten en ouders vertellen ons (mondeling of per mail) wat hun wensen zijn. We combineren de ideeën en maken een ontwerp voor een groen schoolplein.
Het is het leukst en ook kosten besparend als de ouders en leerkrachten en de kinderen mee helpen met de aanleg van uw groene schoolplein. Natuurlijk passend bij de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen. Zo leren de kinderen niet alleen over groen maar ook om samen te werken met andere kinderen.

Subsidie


Er zijn in Nederland diverse subsidie of sponsering mogelijkheden.
Stichting Dop en Erwt wil graag met u meedenken voor een passende oplossing.